Přibyslav

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Doberský potok HČ3 60 90 120 2022-09-16 14:00 0.00 cm -
Losenický potok HČ2 60 90 120 2024-04-18 12:00 26.90 cm -
Srážkoměr Česká Jablonná (SR1) 2022-12-15 01:00 0.00 mm -
Srážkoměr Hřiště (SR3) 2022-09-16 14:00 0.00 mm -
Srážkoměr Utín - vodárna (SR2) 2021-11-17 09:00 0.00 mm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Doberský potok HČ3
Losenický potok HČ2
Srážkoměr Česká Jablonná (SR1)
Srážkoměr Hřiště (SR3)
Srážkoměr Utín - vodárna (SR2)

-

Město Přibyslav se nachází v kraji Vysočina cca 15 km jihovýchodně od města Havlíčkův Brod. V rámci Realizace protipovodňových opatření v městě Přibyslav byl zprovozněn Lokální výstražný systém, který tvoří 2 vodoměrné stanice / hladinová čidla vybavené tlakovým snímačem vodní hladiny a doplněné pro potřeby napájení solárním panelem (umístění: Losenický potok a Doberský potok), 3 srážkoměry (umístěné na budově kravína v osadě Česká Jablonná, v prostoru vodárny v osadě Utín a na budově v areálu firmy OSIVA a.s. v osadě Hřiště) a 1 vodočetná lať (umístěná u hladinového čidla na Losenickém potoce).

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.