Meziříčí

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Vlásenický potok Meziříčí 90 120 150 2018-12-13 04:40 0.00 cm -
Černý rybník Meziříčí 165 190 220 2018-11-26 09:00 152.70 cm -
Srážkoměr OÚ Meziříčí 2019-01-21 15:54 0.30 mm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Vlásenický potok Meziříčí
Černý rybník Meziříčí
Srážkoměr OÚ Meziříčí

-

Obec Meziříčí se nachází v Jihočeském kraji cca 7 km západně od města Tábor. V rámci vybudování Protipovodňového opatření pro obec Meziříčí byl zprovozněn Lokální výstražný systém (LVS) který tvoří 2 vodoměrné stanice – hladinová čidla vybavená tlakovým resp. ultrazvukovým snímačem vodní hladiny, doplněná pro potřeby napájení solárním panelem a umístěná na mostku přes Vlásenický potok a u stavidla na Černém rybníce, a 1 srážkoměr umístěny na budově Obecního úřadu Meziříčí.

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.