Ledeč nad Sázavou

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Koželský potok ul.Na potoce (HČ1) 50 65 80 2023-10-02 11:00 27.26 cm -
Olešenský potok ul.Ke Křížům (HČ2) 80 110 130 2023-10-02 10:54 1.10 cm -
Sázava ul.Mostecká (HČ3) 80 120 200 2023-10-02 10:54 34.00 cm -
Srážkoměr Husovo naměstí 2023-09-16 07:00 0.00 mm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Koželský potok ul.Na potoce (HČ1)
Olešenský potok ul.Ke Křížům (HČ2)
Sázava ul.Mostecká (HČ3)
Srážkoměr Husovo naměstí

-

Ledeč nad Sázavou je město uprostřed Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův Brod. V rámci vybudování Varovného a vyrozumívacího systému byl zprovozněn Lokální výstražný systém, který tvoří 3 vodoměrné stanice vybavené ultrazvukovými čidly doplněné pro potřeby napájení solárními panely, 1 srážkoměr s vyhříváním a 2 vodočetné latě doplněné kamerami pro snímání výšky hladiny. Vodoměrné stanice s čidly jsou umístěny v těchto lokalitách: Koželský potok - ulice Na potoce, Olešenský potok – ulice Ke Křížům a Sázava – ulice Mostecká.

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.