Tasov

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Polomína Tasov 60 90 120 2024-06-16 21:54 19.70 cm -
Sražkoměr OÚ Tasov 2024-06-16 21:54 0.00 mm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Polomína Tasov
Sražkoměr OÚ Tasov

-

Tasov je obec v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. V rámci realizace Protipovodňových opatření v obci Tasov byl vybudován Lokální výstražný systém, který tvoří 1 srážkoměrná stanice, 1 hladinové čidlo a 1 vodočetná lať.

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.