Rybník

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Skuhrovský potok Rybník 80 100 120 2024-06-16 20:54 31.00 cm -
Třebovka Třebovice 80 110 140 2024-06-16 22:30 29.00 cm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Skuhrovský potok Rybník
Třebovka Třebovice

-

Obec Rybník se nachází v Pardubickém kraji poblíž města Česká Třebová. V rámci realizace Protipovodňových opatření v obci Rybník byl vybudován Lokální výstražný systém, který tvoří 1 vodoměrná stanice / hladinové čidlo (umístění Skuhrovský potok pod rybníkem Srnov) vybavená ultrazvukovým snímačem výšky vodní hladiny doplněné pro potřeby napájení solárním panelem a 1 vodočetná lať (Skuhrovský potok).

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.