Broumovsko

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Heřmánkovický potok Heřmánkovice 100 130 170 2023-05-24 09:00 0.00 cm -
Liščí potok Hejtmánkovice 100 140 170 2021-12-27 18:00 37.00 cm -
Martínkovický potok Martínkovice 70 120 140 2022-05-08 17:30 22.00 cm -
Šonovský potok Šonov 40 60 85 2024-07-23 23:30 0.00 cm -
Stěnava Broumov 170 230 270 2024-06-27 10:13 0.00 cm -
Stěnava Hynčice 90 130 190 2024-02-12 09:51 220.00 cm 3
Stěnava Olivětín 135 185 235 2024-07-23 02:01 27.00 cm -
Stěnava Otovice 160 190 220 2021-09-21 06:00 51.00 cm -
Sražkoměr Ruprechtice 2024-07-03 01:01 0.00 mm -
Sražkoměr Vižňov 2024-07-23 23:00 0.20 mm -
Dobrohošť Vižňov 45 65 85 2024-07-23 23:30 13.00 cm -
Jetřichovský potok Jetřichov 50 75 110 2024-07-23 23:30 10.00 cm -
Ruprechtický potok Ruprechtice 70 100 150 2024-07-23 23:30 27.00 cm -
Starostínský potok Starostín 50 70 90 2024-07-23 23:30 14.00 cm -
Stěnava Meziměstí 70 90 110 2024-07-23 23:30 24.00 cm -
Vernéřovický potok Vernéřovice 80 110 140 2024-06-04 17:00 0.00 cm -
Metuje Dolní Teplice 110 135 155 2024-07-23 23:30 47.00 cm -
Metuje Teplice nad Metují - skály 55 80 100 2024-07-23 23:30 26.00 cm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Heřmánkovický potok Heřmánkovice
Liščí potok Hejtmánkovice
Martínkovický potok Martínkovice
Šonovský potok Šonov
Stěnava Broumov
Stěnava Hynčice
Stěnava Olivětín
Stěnava Otovice
Sražkoměr Ruprechtice
Sražkoměr Vižňov
Dobrohošť Vižňov
Jetřichovský potok Jetřichov
Ruprechtický potok Ruprechtice
Starostínský potok Starostín
Stěnava Meziměstí
Vernéřovický potok Vernéřovice
Metuje Dolní Teplice
Metuje Teplice nad Metují - skály

-

Hladinová čidla jsou umístěna na území Dobrovolného svazku obcí Broumovsko. Obce svazku se nacházejí v Broumovském výběžku, v těsné blízkosti polských hranic. Čidla byla nainstalována v rámci projektu Varovný systém ochrany před povodněmi pro obce Broumovska. Projekt, realizovaný v roce 2010 společností Mopos Communications, a.s., byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Čidla jsou umístěna na následujících vodních tocích: Dobrohošť, Heřmánkovický potok, Liščí potok, Martínkovický potok, Metuje, Ruprechtický potok, Starostínský potok, Stěnava, Vernéřovický potok.

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.